Mangfold i barnehagen

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan utvikle inkluderende leke- og læringsmiljøer, blant annet ved å synliggjøre mangfold og støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter.

Flerreligiøs høytidskalender 2018

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har publisert en oversikt over høytider. Høytidskalenderen gir ingen komplett oversikt over alle høytidsdager som finnes i det flerreligiøse Norge, men over noen av de viktigste høytidsdagene. Last ned kalender.

Opplegg for barnehagen om Nasjonale minoriteter

Klokkebilde genereltNorge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

På nettsida minstemme.no finner du opplegg for barnehage om hver av de nasjonale minoritetene. Oppleggene er laget av NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er beregnet på både barnehage og skole. Søk på barnehage i søkefeltet øverst til høyre på nettsiden. For hver av de fem nasjonale minoritetene er det laget en kort filmsnutt. Disse er ment som en åpner til å lære mer om de nasjonale minoritetene, og filmene egner seg godt til å se sammen i barnehagen. Det er også laget forslag til spørsmål i forkant og etterkant av filmene. Se oppleggene her.

«Verdensmusikken» i Marken barnehage

Marken, SamlingDet er klart for felles musikksamling med små og store fra to hus i Bergen som til sammen er Marken barnehage. Det er et stykke å gå fra det ene huset til det andre, så derfor blir det noen uker mellom hver gang alle samles. I mellomtiden har alle sunget, danset og lekt på avdelingene og i samlinger på det enkelte hus.

Når introen blir spilt av barnehagens egen musikergruppe til den første sangen, vet alle hvilken sang som kommer! Les mer om musikksamlingene her.

Kulturelt og kunstnarisk mangfald. Et idéhefte fra Nasjonalt senter for kunst og kultur

Mangfoldsheftet KK-senteretNasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har i samarbeid med NAFO laget et inspirasjonshefte til bruk i barnehagen og på småskoletrinnet. Heftet skal være et bidrag til å vise det store kulturelle mangfaldet som finnes i barnehagen og skolen, og de kunstneriske mulighetene som ligger i dette mangfoldet.

Les heftet «Taterkultur i banrehage og skole».

Prosjekt. Romanifolket/tatere i barnehage og skole

Taterprosjektet

NAFO har i perioden 2010 – 2015 hatt et samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Taternes Landsforening. Prosjektets mål var å gjøre romanifolkets/ taternes kultur og historie kjent for barn og personale i barnehager og skoler, og å bedre forståelsen for denne nasjonale minoritetsgruppas situasjon også i dag. Prosjektene har vært gjennomført i barnehager i Larvik, Ringsaker, Elverum, Skien, Askim og Sarpsborg.
Veiledningshefte
Med utgangspunkt i erfaringer fra barnehageprosjektene har prosjektleder Anne – Mari Larsen, DMMH, laget et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/tatere i barnehagen. Dette finner du på nettsiden til DMMH. Der kan du også lese mer om prosjektene. Se nettsiden til DMMH her.
Nettressurser:

Du store verden! Førresfjorden barnehage

Felles konsentrasjonI arbeidet med å synliggjøre barnehagens språklige og kulturelle mangfold, fikk personalet i Førresfjorden barnehage oppleve at barna framsto med en ny stolthet og tydelighet i barngruppa. De startet prosjektarbeidet sitt med tittelen ”Du store verden!” og arbeidet med å utvikle en pedagogikk der nettopp ulike språklige, kulturelle og religiøse utrykk skulle synliggjøres i barnehagens hverdagsliv.

Les mer om arbeidet med «Du store verden!».

Joikeprosjektet i Sør-Varanger

joikKulturskolen i Sør-Varanger og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen leder et joikeprosjekt der hovedmålet er å bidra til å styrke barn og unges oppvekstvilkår i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Prosjektet er et samarbeid mellom skoler, barnehager og kulturskole og det lokale kulturlivet i kommunen. I løpet av prosjektperioden har det utviklet seg en kommunal samarbeidsmodell som viser hvordan man kan styrke samisk identitet og kultur lokalt gjennom blant annet joik som innfallsvinkel. Håpet er at prosjektet og samarbeidsmodellen kan gi inspirasjon til å starte opp liknende tiltak andre steder.
Dette undervisningsopplegget formidler først og fremst fire praktiske eksempler på hvordan man som lærer kan komme i gang med innhold og fremgangsmåte i undervisning av joik i barnehage og skole som levende kulturarv.
På nettsiden til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen kan du lese mer om prosjektet, og du finner en rekke opptak og lydfiler av joiker, tromming og innleste tekster på samisk og norsk.

Les mer om prosjektet «Samisk språk og joik i opplæring».

barn som maler
ballromSandkasselek

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord