Fokustreff barnehager

En gang i året inviteres alle barnehager som er NAFOs fokusvirksomheter til et nasjonalt treff i Oslo. Disse nettverkssamlingene skal bidra til kompetanseheving i våre fokusbarnehager og vil gjenspeile aktuelle saker på barnehageområdet og det barnehagene er opptatt av og driver med. Bare fokusvirksomheter og barnehagemyndighet / eier fra de aktuelle kommunene kan delta på fokustreffene. Program og presentasjoner finner du under.
 

Fokustreff 7. november 2016

Deltakerliste

 

Fokustreff 6.november 2015

Treffet var del av en åpen barnehagekonferanse. Les mer.

 

Fokustreff 5. november 2014
 • Nytt fra NAFO
 • Vår nye fokusbarnehage Belset barnehage og Språksenter for barnehagene i Bærum kommune. Se presentasjonen fra Språksenteret her. Se presentasjonen fra barnehagen her.
 • Arbeid med språk i barnehagen – lett som en lek? Gunhild Tomter Alstad presenterer fra sin doktorgradsavhandling om barnehagelæreres språkpraksiser i interaksjon med minoritetsspråklige barn, og om hvordan de tilrettelegger for minoritetsspråklige førskolebarns andrespråksutvikling. Se presentasjonen her.
 • Musikk og andrespråktilegnelse i barnehagen. Nora Kulset fra NTNU presenterer fra sitt doktorgradsarbeid. Se presentasjonen her.
 • Skal vi leke en bok? Ingvild Alfheim fra Høgskolen i Hedmark vil snakke om lekelyst, leseglede og språktilegnelse gjennom bildebøker. Se presentasjonen her.
 • Hva sier skandinavisk forskning og litteratur om språk og språkmiljø i barnehagen? Presentasjon av synteserapporten, Barns språk og språkmiljø i barnehagen. Nina Gram Garman fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Se presentasjonen her

 

Fokustreff 11.november 2013
 • NAFOs halvtime
 • Tema: Fysisk straff i oppdragelsen
  Hvordan forstå og forebygge fysisk straff i oppdragelsen? Målfrid Bleka, NAFO. Innlegg og diskusjon i plenum

  Målfrid Bleka er rådgiver ved NAFO. I dette foredraget vil hun presentere sin nylig avsluttede masteroppgave i barnehagepedagogikk, hvor hun har hatt samtaler med mødre med minoritetsbakgrunn og personalet i barnehager og barnevern om fysisk straff i oppdragelsen.

 • Tema: Bøker og lesing i barnehagen
  Snakk om bildebøker! Hvordan kan barnehagebarns samtaler underveis i høytlesning være en ressurs for meningsskaping?

  Trine Solstad, Høgskolen i Vestfold er førskolelærer og cand.philol. med hovedfag i norskdidaktikk. Hun er for tiden doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold og Program for litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet som norsklærer i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold siden 1997, og har blant annet skrevet boka: Les mer!, om høytlesning i barnehagen.
  Litteraturtips, barnelitteratur; Trine Solstad

 • Fokusbarnehager presenterer
  Fjeldlund barnehage, Oslo: «Boka hjem til meg». Et prosjekt om samarbeid mellom barnehage, bibliotek og foreldre.
  Førresfjorden barnehage, Tysvær: Bokkasser. Om lesing og bøker i en flerspråklig barnegruppe.
 • Morsmålsdagen
  Runar Skrøvset fra Det flerspråklige bibliotek, Deichmanske bibliotek

Deltagerliste

 

Fokustreff 4.februar 2013

 

Fokustreff 8. februar 2012

 

Fokustreff 9. og 10. februar 2011

Onsdag 9. februar.
Felles seminar for fokusbarnehagene og NAFOs nettverk i Oslo og Akershus

 • Språkstimulering – og hva med de eldste barna i barnehagen? Torild Olsen, stipendiat ved Universitetet i Agder
 • ”Kan du lese for meg?” Språkstimulering i flerspråklige barnegrupper, Margareth Sandvik, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo

 
Torsdag 10. februar

 • ”Jeg prøvde å fortelle at islam betyr fred” – en fenomenologisk studie av elleve norske muslimers møter med barnehage og skole, Katrine Giæver. Masteroppgaven kan lastes ned her.
 • Mottak av nyankomne flyktningebarn og -foreldre, Bente Halvorsen fra Førresfjorden barnehage (Rogaland)
 • Nasjonal satsning på digital praksis i barnehagen – språkstimulering og digitalt arbeid, Nina Bølgan, førstelektor ved Høgskolen i Oslo
 • NAFOs arbeid med nettbaserte ressurser for barnehagene, Gro Svolsbru, NAFO.
 • Fokusbarnehagenes arbeid med spredning og nettverk, NAFO og Anne Gurine Hegnar fra Storgaten barnehage (Aust-Agder)

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord