Fokusvirksomheter

NAFO har et nasjonalt nettverk med fokusbarnehager fra alle fylker. I en del fylker har NAFO kontrakt med kommunen som barnehagemyndighet. Fokusbarnehagene i disse kommunene har inngått kontrakter med sin kommune. I andre fylker har NAFO direkte kontrakt med enkeltbarnehager.
Med fokusbarnehage mener vi en barnehage
• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell barnehage
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Nedenfor er en oversikt over fokusbarnehagene med lenke til en kort presentasjon av hver enkelt barnehage, skrevet av barnehagen selv.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord