Kvennaneset barnehage, Ålesund

Kvennaneset barnehage er en flerkulturell barnehage plassert i ytre bydel av Ålesund. Vi har ca.40 barn i alderen 0-6 år, der godt over halvparten av barna har et annet morsmål en norsk. Vi har ca. 13 forskjellige nasjonaliteter. Vi har ett hovedopptak i året.

Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagen satsingsområde er kommunikasjon, språk og tekst. Vi har valgt å arbeide mye i små grupper med barn, slik at vi kan støtte opp om barna språklige utvikling og legge til rette for varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. I små grupper får vi god anledning til samtale med hvert enkelt barn og kan dermed hjelpe de med språket der det trengs. Det er også viktig at vi støtter opp om at barna bruker sitt morsmål og at de samtidig får jobbe aktivt med sin norskspråklige kompetanse.

Det blir derfor lagt stor vekt på voksenrollen og vår evne til formidling. Noen i personalet har hatt utviklingsarbeid med prosjektet «Den magiske samlingsstunden», der hovedtanken er å bruke konkreter i samlingen. Gjennom bruken av konkreter gir det et godt utgangspunkt for samtale og dialog i samlingsstunden, da barna lettere kan få forståelse for begreper gjennom visualisering. Felles opplevelser på bibliotek, turer og kunstutstillinger er også et godt utgangspunkt til den daglige samtalen med barna.

Vi er også med i prosjekt «Nettbrett» der vi bruker Ipad som hjelpemiddel i språktreningen. Der bruker vi for eksempel Språkkisten og spill der det er oversatt til flere språk. Leselyst på ditt og mitt språk er noen kjente eventyr på ulike språk, samt plansjer til bruk med barna.

Foreldresamarbeid
Kvennaneset barnehage har et tett foreldresamarbeid der vi bruker tolk i den første samtalen med foreldre som ikke kan norsk, og ved ellers ved behov (foreldresamtaler). Vi har laget plansjer med bilder av det utstyret vi forventer at barna skal ha i barnehagen. Vi har også plansjer med bilde av sunn og usunn mat. Disse plansjene får foreldrene ved oppstart og de blir gjennomgått på første møte/tolkemøtet.

Vi vil i år også ha fokus på kunst, kultur og kreativitet og vil her bruke barn og foreldre i vårt arbeid med disse fagområdene. I vår internasjonale uke har vi de ulike nasjonalitetene i fokus og det avsluttes med en internasjonal buffet der foreldre får ta med seg ulike matretter fra sin nasjon.

Les mer på barnehagens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord