Marka barnehage

Marka barnehage Gjøvik
Marka barnehage ligger i Hunndalen i Gjøvik kommune. Barnehagen har 3 avdelinger med en småbarnsavdeling for 1 – 3 åringer og to avdelinger for 3 – 6 åringer. Det går 60 barn i barnehagen og ca 30 % av dem har norsk som andrespråk. Personalgruppa er erfaren og stabil, og består av 14 personer.

 

Lek, mangfold og mestringsglede!

Dette er vårt satsningsområde. Leken har en sentral plass i Marka og hverdagen er preget av lekende læring og lærende lek. Leken er for alle, og alle skal få være med i leken. De ansatte har en viktig oppgave her. De skal legge til rette for lek, tilby lek, skjerme lek og delta i lek når det er behov for det. Barnas sosiale kompetanse øves i leken.
Mangfold er et begrep vi har jobbet mye med. Hva er mangfold i Marka? Vi har kommet frem til at mangfold handler om mye mer enn hvilket land du kommer fra og hvilket språk du snakker. Det handler om hvordan vi i barnehagen møter alle barn og foreldre. Hvordan vi anerkjenner alle ulikhetene som er i barnehagen vår. For alle mennesker er unike og alle er like mye verdt. Vi jobber for å ha et inkluderende miljø, der alle blir verdsatt for den de er.
 
Med dette som utgangspunkt håper vi at hverdagen i barnehagen er tilrettelagt for at alle barn skal få oppleve mestringsglede. Enten det er gjennom selvvalgte aktiviteter i leken eller om det er oppgaver og aktiviteter som er voksenstyrte. Mestringsgleden blir ekstra stor hvis man virkelig har slitt og strevd på veien til målet.
 

Prosjekt: «Foreldresamarbeid i et mangfoldperspektiv»

I 2015 – 2016 var Marka barnehage så heldig å få være med på prosjektet «Kompetanse for mangfold». Arbeidet var et samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Oppland fylkeskommune og andre barnehager og skoler i Oppland fylke. Vår tittel på prosjektet var «Foreldresamarbeid i et mangfoldperspektiv» og vi valgte å jobbe med det daglige samarbeidet og kommunikasjonene mellom barnehagen og familier med andre bakgrunner enn den norske når barna kommer, og når barna blir hentet.
 

Tilvenning i barnehagen og hjemmebesøk.

Noe av det som er det viktigste for oss i Marka er å få en god og trygg tilknytning til barna som går i barnehagen. De siste årene har vi hatt et stort fokus på å få til en god tilvenningsperiode for barn og foreldre som begynner hos oss. Vi tilbyr hjemmebesøk til alle nye familier. Hjemmebesøket gjennomføres bare noen dager før start i barnehagen. Vi påstår at vi ser nytteverdi av hjemmebesøket ved at barna viser gjensynsglede og foreldrene forteller at de opplever det trygt å møte igjen ansatte som de har snakket med tidligere.

«Det er ikke bare et nytt barn som begynner i barnehagen. Vi tar i mot en hel familie» (Sitat fra en ansatt).

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord