Marken barnehage

MarkenMarken barnehage er en sentrumsnær og flerkulturell barnehage. Vi er stolte over å ha mange kulturer representert i både barnegruppe og personalgruppe. Vårt personale har gjennom flere år opparbeidet en høy kompetanse innen det flerkulturelle feltet med spesielt fokus på å skape et godt språkstimulerende miljø. Vi er derfor valgt ut som fokusbarnehage. Å være fokusbarnehage innebærer at vi skal formidle vårt arbeid til andre barnehager, samtidig som vi får anledning til faglig fornyelse og erfaringsutveksling.

I Marken barnehage har vi har valgt «BYEN I VÅRE HJERTER» som vårt felles temaarbeid. Musikk og estetiske uttrykk er viktige for å fremme og ivareta språkinnlæring, gode relasjoner og ny kunnskap. Vi oppfatter musikk som en utøvende aktivitet og som en samværsform der barn og voksne deltar ut fra sine forutsetninger. Mest av alt bidrar musikk og kreativitet til glede, samhold, opplevelser og magi, noe som er helt sentralt for oss i Marken barnehage.

Les mer:
«Verdensmusikken» i Marken barnehage.

Her finner du barnehagens nettside.

 
Disse barnehagene deltar i Hordalands interkommunale nettverk sammen med Marken barnehage:

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord