Nasjonale sentre

Det er ti nasjonale sentre i opplæringen med ansvar for hver sine fagområder, som skal bistå barnehagene i å stimulere og utvikle det pedagogiske arbeidet. Du finner forslag til en mengde aktuelle pedagogiske ressurser med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider. Mange av disse ressursene tar utgangspunkt i god praksis som spinner ut av kompetente, kreative og engasjerte barnehageansattes behov for å gi et så godt pedagogisk tilbud som mulig til barnehagebarna. På nettsiden til Utdanningsdirektoratet finner du en oversikt over de nasjonale sentrene med lenke til egen hovedside. Les mer her
 
 

Barnehage NettverkBarnehagebrosjyre_forsideBROSJYRE
I 2010 laget åtte av sentrene en brosjyre som kort presenterer ulike måter å nærme seg et tema på. For å illustrere disse sentrenes tilbud, tok vi utgangspunkt i ett konkret prosjekt, og vi viser her hvordan man kan fordype seg i samme tema med utgangspunkt i ulike fagfelt. Prosjektet «Jeg» var én av vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2010. Temaet «Jeg» er aktuelt for alle barnehager og kan være en spennende og lærerik innfallsport til arbeid med ulike fagområder.

Brosjyren kan du laste ned her.
 
 
 

Heilskapleg læring i barnehage3FILMER
De nasjonale sentrene har publisert tre små filmer som viser hvordan barnehager kan arbeide med helhetlig læring og å skape sammenhenger på tvers av fagområder i rammeplanen. Noe så enkelt som et egg kan benyttes til å åpne opp en rik verden sammen med barna. Filmene finner du på barnehagefilm.no. Der kan du også lese mer om hvordan filmene kan brukes som utgangspunkt for fordypning i de ulike fagområdene.

Les mer og se filmene her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord