Bli med i NAFOs skoleeiernettverk

Representerer du skoleeier, eller er du den i din kommune som er ansvarlig for opplæringen av minoritetsspråklige elever? Da vil du sikkert ha glede av å bli med i NAFOs skoleeiernettverk.

Erfaringsdeling og informasjon

Nettverkssamlingen er et forum for erfaringsutveksling angående opplæringen av denne elevgruppa. Samlingene er en anledning til å få informasjon og kompetanse innen spørsmål som dreier seg om den flerkulturelle skolen.

Kommune og fylkeskommune

NAFO har både et kommunalt og et fylkeskommunalt skoleeiernettverk. På samlingene de siste årene har nettverkene hatt både fellestid og noe tid hver for seg.

Årets samling

I år er nettverkssamlingen 25. og 26. april på Quality Hotel Saga i Tromsø. Viktige saker som vil bli tatt opp på årets samling, er regjeringens integreringsstrategi for 2019 – 2022 «Integrering gjennom kunnskap», kompetanseheving og fagfornyelsen. Program med påmelding vil være klart i midten av februar.

Ta kontakt

Om du ønsker å bli med i skoleeiernettverket eller har spørsmål knyttet til samlingen, kan du kontakte Vigdis Glømmen: vigl@oslomet.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord