FLORO – kognitive prøver

floro2

FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN og Ordrepetisjon) er et verktøy som er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det skal si noe om minoritetsspråklige elevers språklige ferdigheter og mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning, slik den er definert i opplæringsloven §5.45. Prøvene er utarbeidet for PP-rådgivere, spesialpedagoger og tospråklige lærere.

Hva skal prøvene måle?
Prøvene skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og til lesevansker: fonologiske ferdigheter, minnefunksjoner og en mer kompleks ferdighet på lavere mentalt nivå som en mener har med prosesseringsferdigheter å gjøre. Den sistnevnte kalles RAN (rask automatisert benevning).

Språk
Prøver er ferdig utarbeidet på følgende språk: albansk, arabisk, bosnisk, engelsk, kurdisk kurmanci/badini og kurdisk sorani, litauisk, norsk, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk. Følgende språk er under utarbeiding: svensk og pashto. Prøvene er tilgjengelige på nettet for virksomheter der deltakerne er kurset og har fått kursbevis.

Les mer: «FLORO Kognitive språk- og leserelaterte prøver» av Liv Bøyesen.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord