Fagdag for barnehagemyndigheter

Litteraturhuset i Oslo 5. mars 2014
 

Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagen ved Else Ryen og Hanne Gram Simonsen, MultiLing/Universitetet i Oslo
 
NAFOs ressurser på nettsidene nafo.oslomet.noog morsmal.no
 

Evaluering av tilskuddordningen: tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i førskolealder ved Mari Opsahl, Rambøll Management. Rapporten fra Rambøll legges ut på www.udir.no i løpet av uke 11

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord