Fagdag om innføringstilbud for ungdom med kort botid, Oslo 13.11.15

Kulturmøter? Enslige mindreårige flyktningers møte med norsk skole v/ førsteamanuensis Heidi Biseth, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Overgang fra grunnskole til videregående skole – samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Ikke sett elevenes liv på vent! v/ Line-Marie Holum, NAFO

Den midlertidig godkjente læreplanen i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid v/ Dag Fjæstad, NAFO

Læreplaner for innføringstilbud i videregående opplæring v/ Petter Borthen, Hordaland fylkeskommune, og Jan Ivar Østerhus, lærer Årstad videregående skole

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Utfordringer og suksessfaktorer for innføringstilbud i videregående opplæring v/ Marianne Holmesland, Rambøll

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord