Flerspråklig arbeid i barnehagen, Sør-Trøndelag

Tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving

NAFO og Dronning Mauds Minne Høgskole inviterer til konferanse 14.september 2012

Hvordan kan tospråklige assistenters kompetanse styrkes og bli betydningsfull i barnehagen? Hvordan kan personalet i barnehagen samarbeide for at flerspråklige barn skal få tospråklig assistanse? Hvordan kan tospråklig assistanse bli en del av arbeidet med lek og IKT i barnehagen? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst på konferansen.

Bakgrunnen for konferansen var to prosjekter som NAFO ledet fra 2010-2012, KOMPASS og Tospråklig assistanse i barnehagen.

KOMPASS: Dronning Mauds Minne Høgskole samarbeidet med NAFO om kompetanseheving for flerspråklige assistenter i barnehagen.

Tospråklig assistanse i barnehagen: NAFO samarbeidet med fem kommuner i Telemark, Østfold og Oslo om et pilotprosjekt om tospråklig assistanse. Målet var å se hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter, samt å styrke barnehagens språkmiljø.

Presentasjoner:
Flerspråklig arbeid i barnehagen – et overordnet perspektiv, v/Marit Gjervan, NAFO
Erfaringer fra KOMPASS, v/Mirjam Dahl Bergsland, Dronning Mauds Minne Høgskole
Erfaringer fra studenter i KOMPASS
Samarbeid om tospråklig assistanse i barnehagen, v/Nina Allum og Airida Racyte, Porsgrunn kommune
Tospråklig assistanse og betydningen for barns språkutvikling, v/Margareth Sandvik, Høgskolen i Oslo og Akershus
Nettressurser om flerspråklighet, v/Gro Svolsbru, NAFO

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord