Flerspråklig arbeid i barnehagen, Telemark

Tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving

NAFO og Høgskolen i Telemark inviterer til konferanse 19. september 2012

Hvordan kan tospråklige assistenters kompetanse styrkes og bli betydningsfull i barnehagen? Hvordan kan personalet i barnehagen samarbeide for at flerspråklige barn skal få tospråklig assistanse? Hvordan kan tospråklig assistanse bli en del av arbeidet med lek og IKT i barnehagen? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst på konferansen.

Bakgrunnen for konferansen var to prosjekter som NAFO ledet fra 2010-2012, KOMPASS og Tospråklig assistanse i barnehagen.

KOMPASS: Høgskolen i Telemark samarbeidet med NAFO om kompetanseheving for flerspråklige assistenter i barnehagen.

Tospråklig assistanse i barnehagen: NAFO samarbeidet med fem kommuner i Telemark, Østfold og Oslo om et pilotprosjekt om tospråklig assistanse. Målet var å se hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter, samt å styrke barnehagens språkmiljø.

Presentasjoner:
Flerspråklig arbeid i barnehagen – et overordnet perspektiv, v/Gro Svolsbru NAFO
Erfaringer fra KOMPASS, v/Anna Moxnes og Anne Aicher, Høgskolen i Telemark
Erfaringer fra studenter og veiledere i KOMPASS v/ Magda Abu Al-Hassan, Monika Sikorska, Mariam Ayubi; studenter og Nina Allum; veileder
Tospråklig assistanse i barnehagen:
Skal vi leke butikk? v/Lundedalen barnehagen i Skien
Samarbeid om tospråklig assistanse, v/Kirketjernet og Vestsiden barnehage i Porsgrunn
Tospråklig assistanse og betydningen for barns språkutvikling, v/Katrine Giæver, Høgskolen i Oslo og Akershus
Nyttige nettressurser, v/Gro Svolsbru, NAFO

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord