Flerspråklig arbeid i barnehagen.

Tospråklig assistanse, samarbeid og kompetanseheving

NAFO og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til konferanse 14.september 2012

Hvordan kan tospråklige assistenters kompetanse styrkes og bli betydningsfull i barnehagen? Hvordan kan personalet i barnehagen samarbeide for at flerspråklige barn skal få tospråklig assistanse? Hvordan kan tospråklig assistanse bli en del av arbeidet med lek og IKT i barnehagen? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst på konferansen.
Bakgrunnen for konferansen var to prosjekter som NAFO ledet fra 2010-2012, KOMPASS og Tospråklig assistanse i barnehagen.

KOMPASS: Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeidet med NAFO om kompetanseheving for flerspråklige assistenter i barnehagen.
Tospråklig assistanse i barnehagen: NAFO samarbeidet med fem kommuner i Telemark, Østfold og Oslo om et pilotprosjekt om tospråklig assistanse. Målet var å se hvordan tospråklig assistanse kan bidra til å styrke flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter, samt å styrke barnehagens språkmiljø.

Presentasjoner:
Flerspråklig arbeid i barnehagen – et overordnet perspektiv, v/ Marit Gjervan, NAFO
Erfaringer fra KOMPASS, v/Marit Granholt og Anne Furu, Høgskolen i Oslo og Akershus
Erfaringer fra studenter og veiledere i KOMPASS v/ Kikki Aardalsbakke og Tanja Vold fra Manglerud barnehage
Tospråklig assistanse i barnehagen, erfaringer fra tre prosjektbarnehager: Prestenga barnehage fra Askim, Åkeberg barnehage fra Gamle Oslo og Fjellund barnehage fra Søndre Nordstrand
Tospråklig assistanse og betydningen for barns språkutvikling, v/Høgskolen i Oslo og Akershus
Nyttige nettressurser i flerspråklig arbeid, v/Målfrid Bleka, NAFO

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord