Flerspråklighet i barnehagen

Litteraturhuset i Oslo, 1. april
Arrangører: NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og MultiLing Senter for flerspråklighet
Målgruppe: Ansatte i barnehager, barnehageeiere og myndigheter

Marit Gjervan og Bente Ailin Svendsen: Velkommen og kort presentasjon av NAFO og MultiLing

Else Ryen og Hanne Gram Simonsen, MultLing: Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagen. (Presentasjon sendes deltakerne i etterkant.)

Fortellerhuset: Redd for løver? – flerspråklige fortellinger på somali, urdu og norsk

Målfrid Bleka og Marit Gjervan, NAFO: Flerspråklige praksiser i barnehagen

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord