Fylkeskommunalt skoleeiernettverk i Bergen oktober 2012

  Mandag 22.10.

 • Årstad videregående skole. Orientering om innføringsklasser og andre tilbud for elever med minoritetsbakgrunn
 • Bergen katedralskole. Orientering om innføringsklasser og andre tilbud for elever med minoritetsbakgrunn
 • Vurderingspraksis ved Førsteamanuensis Frédérique Brossard Børhaug, NLA høgskolen
 • Tirsdag 23.10.

 • Tilbud til flerspråklige elever i Hordaland ved spesialrådgiver Petter de Presno Borthen og inntaksleder Nils Skavhellen, Hordaland fylkeskommune
 • Innføringstilbud ved rådgiver Dag Fjæstad, NAFO
 • Diskusjon og erfaringsutveksling om organisering av tilbud for nyankomne elever, bl a de som kommer (sent) i 10. klasse.
 • Ny læreplan i norsk ved Dag Fjæstad, NAFO
 • Drøfting og erfaringsutveksling: Hvordan sikre rettighetene til elever etter § 3-12 på en måte som er praktisk og økonomisk gjennomførbar?

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord