Hva hindrer oss i å nå målet om en god språkopplæring ?

17. april 2012

Velkommen ved Eli-Karin Flagtvedt, avdelingsdirektør, Avdeling for læreplan, Utdanningsdirektoratet

Møteleder: Thor Ola Engen, professor i pedagogikk, Høgskolen i Hedmark

Særskilt språkopplæring nå og da. Hva hindrer oss i å nå målet om en god språkopplæring? Har kunnskapsgrunnlaget endret seg de siste årene? Thor Ola Engen, professor i pedagogikk, Høgskolen i Hedmark

Kommentar ved Christopher Beckham, leder i FUG, om hjem-skole-samarbeidet

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Bente Thori-Aamodt, seniorrådgiver i Juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet, presenterer lovverket som regulerer den særskilte språkopplæringen

Utfordringer med samordning av norskopplæring og formell utdanning. Kommentar ved Hilde Havgar, seniorrådgiver i Avdeling for integrering, Vox.

Læreplan i endring: Hvordan kan læreplaner legge til rette for kompetanseoppnåelse? Else Ryen, førsteamanuensis ved UiO/NAFO gir en historisk gjennomgang av læreplanene som ligger til grunn for den særskilte språkopplæringen. Hvilke premisser ligger til grunn for læreplanene slik vi har sett dem?

Dag Fjæstad, rådgiver i NAFO, kommenterer læreplansituasjonen og vurderingsordningen i videregående opplæring for ungdom med kort botid

Konsekvenser for praksisfeltet.: Hvordan kan dette løses lokalt? Ingeborg Kulseng, teamleder fra Larvik kommune og Anita Lødrup, minoritetskoordinator fra Thor Heyerdahl videregående skole innleder om tiltak for elever med kort botid, overgang fra norskopplæring til formell utdanning, særskilte utfordringer for mindre kommuner

Oppsummering ved Finn Aarsæther, prodekan for utdanning ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA og førsteamanuensis i norsk ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, samme fakultet

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord