Lyst til å lære – mulighet til å lykkes

Konferanse for ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring, PPT, skolefaglig ansatte i kommuner og fylkeskommune. 13. november 2012, Kirkeparken videregående skole, Moss

 

Et helhetlig opplæringsløp – flerkulturelt arbeid i barnehager og skoler v/Sigrun Aamodt, NAFO

Fokusvirksomhetenes arbeid, v/Odd Eriksen, Høgskolen i Østfold
Lust att lära – möjlighetar att lyckas. Flerspråklige elevers opplæring i Borås stad, v/Gülsen Özdenkoz, Bramhult bydel og Per Sjøstrand, Fjärdingeskolan

Tospråklighet i fagene, v/ Else Ryen, NAFO/Universitetet i Oslo

«Hva kan jeg hjelpe deg med?» Om å arbeide som morsmålslærer, v/ Saleh Mousavi, NAFO

 

Parallelle sesjoner:

1. Tospråklig opplæring

2. Nyankomne elever

Organisering og opplæring i mottaksklassen ved Os skole2.

Opplæring av flerspråklige elever ved Kjølberg skole

3. Norskopplæring av elever fra språklige minoriteter

Norsk språk i et kontrastivt perspektiv v/ Else Ryen, UiO

4. Flerspråklig arbeid i barnehagen

Flerkulturell basar ved Prestenga barnehage

Hvordan tospråklig assistanse bidrar til å styrke norskspråklige ferdigheter i barnehagen og barnehagens språkmiljø v/Målfrid Bleka

5. Hvordan benytte læringsressurser på ulike språk i opplæringen

Tema morsmål, v/Saleh Mousavi, NAFO

6. Organisering og ledelse av flerspråklig opplæring

7. Samarbeid om opplæringen og tospråklig opplæring i videregående skole

* Tospråklig fagopplæring i videregående skole, Dag Fjæstad, NAFO

* Forslag til ny læreplan i norsk i videregående skole for elever med kort botid i Norge, Dag Fjæstad, NAFO

* Tospråklig fagopplæring ved Malakoff videregående skole, v/Kari Sand

8. Hjem- barnehagesamarbeid

Morsmålets plass i informasjonsarbeid og kommunikasjon med hjemmene v/Målfrid Bleka, NAFO

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord