Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever


Mandag 6. mai 2013

Prosjektet Opplæring for barn og unge asylsøkere ved Saleh Mousavi, NAFO

Barn på flukt- psykososiale problemstillinger – tiltak i skolen ved Sunil Loona, NAFO

Morsmålets betydning for utvikling og vurdering av elevens språklige og faglige ferdigheter ved Liv Bøyesen, NAFO

Internasjonalisering av opplæring – Verden i klasserommet ved Vigdis Glømmen, NAFO

Parallelle sesjoner

Bruk av tolk ved Mona Myran, seniorrådgiver tolkeseksjonen, IMDi

Asyl – og Bosettingsprosessen, veien fra mottaket ved Nina Garby, UDI og Tone Storli seniorrådgiver, IMDi Øst

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter ved Hanne Haugli, NAFO

Flerspråklige digitale læringsressurser ved Marit Lunde, NAFO

Tirsdag 7. mai 2013

Håndtering av mangfoldved Saleh Mousavi, NAFO

Barn og unges rettigheter etter opplæringsloven ved Susanne M. Hammernes Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Vestfold

Innføringstilbud, organisering og innhold ved Vigdis Glømmen, NAFO

Hjem-skolesamarbeid ved Sigrun Aamodt, NAFO

Parallelle sesjoner
Resiliensgrupper i skolen for elever med fluktbakgrunn ved Grethe Savosnick, spesialrådgiver, RVTS Øst og EXIT ved Marit C. Borchgrevink, Psykologspesialist, RVTS Nord

Leksehjelp ved Sigrun Aamodt, NAFO og Margaret Johnsen, Skedsmo voksenopplæringssenter

Organisering av opplæring og samarbeid om ressurser ved Inger Hjortland, Enhetsleder i Larvik læringssenter

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord