Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever

Mandag 02.09.13

Åpning ved Sidsel Sparre, Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet
Prosjektet opplæring for barn og unge asylsøkere ved Saleh Mousavi, NAFO

Barn og unges rett til opplæring ved Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold

Innføringstilbud, organisering og innhold ved Vigdis Glømmen, NAFO

Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Bruk av tolk ved Mona Myran, Tolkeseksjonen, IMDi

Sesjon 2: Asylprosessen og Bosettingsprosessen, veien fra mottaket ved Berit Tyldum, UDI og Ashna Sablagi, IMDi, Region Midt-Norge

Sesjon 3: Organisering av opplæring og samarbeid om ressurser ved Inger Hjortland,Enhetsleder i Larvik læringssenter

Sesjon 4: Flerspråklige digitale læringsressurser ved Marit Lunde, NAFO

Tirsdag 03.09.13

Barn på flukt. Psykososiale problemstillinger. Tiltak i skole ved Sunil Loona, NAFO

Internajonalisering av opplæring – Verden i klasserommet ved Vigdis Glømmen, NAFO

Barn med nedsatt funksjonsevne. ved Seniorrådgiver Finnborg Scheving, Statped
Morsmålets betydning for utvikling og vurdering av elevenes språklige og faglige ferdigheter ved Liv Bøyesen, NAFO

Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Resiliensgrupper i skolen for elever med fluktbakgrunn ved Grethe Savosnick, spesialrådgiver, RVTS Øst og Marit C. Borchgrevink, Psykologspesialist, RVTS Nord

Sesjon 2: Hjem-skolesamarbeid og Leksehjelp ved Sigrun Aamodt, NAFO og Margaret Johnsen, Skedsmo voksenopplæringssenter

Sesjon 3: Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter ved Hanne Haugli, NAFO

Sesjon 4: Flerspråklige digitale læringsressurser ved Marit Lunde, NAFO

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord