Opplæring av ungdom med kort botid i Hedmark 2. februar 2015

 
Avslutningskonferanse for et prosjekt med 11 skoler i 4 kommuner som varte 1 1/2 år. Les mer om prosjektet her
 
Presentasjoner fra konferansen:
 
Kombinasjonsklassen i Larvik – et vellykket samarbeid ved Ingeborg Kulseng, Larvik læringssenter

Presentasjon av prosjektet Opplæring av ungdom med kort botid ved 11 prosjektskoler i 4 kommuner i Hedmark

Med mestring som mål. Entreprenørskap som metode for å gi elever lyst til læring ved Guro Hovde, Forandringsfabrikken

Perspektiver på tekstskriving av ungdom med kort botid ved Joke Dewilde, Høgskolen i Hedmark

Flerkulturelt mangfold – en ressurs i opplæringen? ved Vigdis Glømmen, NAFO

Veien videre i Hedmark ved Joke Dewilde, Høgskolen i Hedmark

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord