Opplæring av ungdom med kort botid i Oppland 14.1.2015

 
Avslutningskonferanse for et prosjekt med 10 skoler i 3 kommuner som varte 1 1/2 år. Les mer om prosjektet her
 
Presentasjoner fra konferansen:
 

Involvering av foreldre ved Joke Dewilde, Høgskolen i Hedmark

«Vårt resultat» ved 10 prosjektskoler i Oppland

Vurdering av elevtekster i grunnleggende norsk ved Hanne Haugli, NAFO

Håndtering av mangfold ved Saleh Mousavi, NAFO

Veien videre i Oppland ved Joke Dewilde, Høgskolen i Hedmark

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord