Fokustreff grunnskoler

En gang i året inviteres alle grunnskoler som er NAFOs fokusvirksomheter til et nasjonalt treff i Oslo. Disse nettverkssamlingene skal bidra til kompetanseheving i våre fokusskoler og vil gjenspeile aktuelle saker på skoleområdet og det skolene er opptatt av og driver med. Bare fokusvirksomheter kan delta på fokustreffene. Program og presentasjoner finner du under.

Fokustreff 6. november 2017

Nyankomne elever. Hva sier forskningen om viktige faktorer for opplæringen av nyankomne elever? Et blikk på § 2.8

Kompetanseheving. NAFOs kompetansepakker om nyankomne elever

Flerspråklige nettressurser til bruk i klasserommet. Hva, hvordan, hvorfor og erfaringene

En skole for alle? Læring eller prestasjonsmaksimering – det kan faktisk være en motsetning!, Tarjei Helland v/Institutt for grunnskole – og faglærerutdanning, HIOA

Hvordan kan jeg tilrettelegge for alle i mitt klasserom?,Unni Helland, tidligere lærer ved Fjell skole

Fokustreff 22. november 2016

Program for dagen

Ordforråd på et andrespråk- med utgangspunkt i NAFOs nettbaserte kompetansehevingskurs/ Line- Marie Holum, NAFO

Flerspråklig utvikling- noen myter og realiteter v/ Else Ryen, NAFO

Skråblikk på dagens skolesystem   v/ Anne Lise Arnesen, Professor emeritus HIOA

Fokustreff 2. november 2015

Flerkulturell pedagogikk – hva og for hvem? v/ Fikria Akkouh, NAFO

Arbeid med inkludering i klasserommet og på skolen. Samtale og erfaringsdeling

Sånn gjør vi det hos oss! v/ Sellanrå, Haugeåsen og Os skole

Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom v/ Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nytt fra NAFO v / Line-Marie Holum og Marit Lunde

Nytt fra Tema Morsmål v/ Lene Østli

Fagdag om innføringstilbud i grunnskolen 3. november 2015

Program og presentasjoner

Fokustreff 3. november 2014

Å gå på skole på andrespråket – Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet v/ Birigitte Fondevik, Høgskolen i Volda

Presentasjon av språkverksted fra Hagaløkkav/ Hagaløkka skole

Om prinsipper for god andrespråkslæring v/ Marit Lunde, NAFO

Nytt fra NAFO v/ Saleh Mousavi, NAFO

Fagdag 4. november 2014 for ungdomsskoler, videregående og grunnskole for voksne

Forarbeid: se filmene i serien Språket bär kunskapen

Migrasjon og mangfold i skolen, ved Sunil Loona, NAFO

Hvordan kan et språklig fokus hjelpe elevene til å vise sin kunnskap i ulike fag? ved Karin Rehman, SPRINT-gymnasiet i Stockholm

Humans of Oslo. Perspektiver på identitet og mangfold i Norge. Ved fotojournalist Iffit Qureshi

Rett til utdanning? Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram ved Hedda Haakestad, Fafo

Norsk som andrespråk i alle fag. Utfordringer og muligheter i arbeidet med fagtekster i skolen ved Anne Kristine Øgreid, HiOA

Fagdager 28.-29. oktober 2013

28.10. Samarbeid om overgang fra grunnskole til videregående opplæring

29.10. Språk og fag

 

Fokustreff 2013

 

Fokustreff 2012

 

Fokustreff 2011

 

Fokustreff 2010

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord