Grim skole, Kristiansand

Grim skole er en ungdomsskole med 460 elever. Skolen får elever fra fem forskjellige barneskoler, en ligger i Kristiansand sentrum, de andre vest og nord for sentrum. Skolen har et bredt tilbud av tilvalgsfag, fransk, tysk, spansk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag. Det samme gjelder valgfag med Sal og scene, Design og redesign, Fysisk aktivitet og helse, TIP, Internasjonalt samarbeid, Natur, miljø og friluftsliv, Innsats for andre, Produksjon av varer og tjenester og trafikk. Skolens visjon er MESTRING – MANGFOLD – MULIGHETER. Med rom for alle og blikk for den enkelte.

Mangfold
Skolen mottar jevnlig elever fra Kristiansand Mottaksskole etter at eleven har vært der i 1-2 år. Vi har ca 100 elever med et annet morsmål enn norsk og minst 26 nasjonaliteter er representert ved skolen. Mange elever på hvert trinn mottar særskilt norskundervisning i grupper to timer pr. uke. Det foregår tospråklig fagopplæring på 8 forskjellige språk. Skolen har egen kantine som denne vinteren har fokus på internasjonal mat på menyen.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord