Innføringsskolen på Johannes Læringssenter, Stavanger

Johannes
Innføringsskolen 1.-7. er en del Johannes Læringssenter i Stavanger kommune. Vi gir et fulltids grunnskoletilbud med hovedfokus på norskopplæring til alle barn i 1. – 7. klasse som ennå ikke kan mye norsk språk. Mer enn 200 barn får hvert år opplæring her, og de kommer fra omtrent 30 forskjellige land. Våre elever får derfor nye venner fra hele verden i et meget internasjonalt miljø. Felles for alle er at de skal lære om norsk skolehverdag og om norsk språk, slik at de etter kortest mulig tid kan begynne som elever i ordinær norsk skole. Det er nødvendig å lære både hverdagslig norsk språk og de mest grunnleggende fag-ordene i de ulike skolefagene.
 
Alle våre elever tilhører en nærskole
Alle barn som går på innføringsskolen ved Johannes er hele tiden registrert som elever ved nærskolen i den bydelen hvor de bor. Johannes-elever kan også gå på skolefritidsordningen (SFO) på sin nærskole. Det er 40 % reduksjon i pris for Johannes-elever. Skolebussen vil da kjøre eleven til nærskolen etter skoledagen på Johannes. Det er rektor ved nærskolen som for ett år om gangen bestemmer at eleven skal få gå på innføringsskole. Det er vanlig at elevene går i innføringsskole fra ett til to år før de flytter til nærskolen.
 
Læreplaner
Siden elevene i innføringsskolen må bruke mye tid på selve språklæringen, blir vektleggingen av ulike kompetansemål i det norske læreplanverket, Kunnskapsløftet, ikke helt den samme som i den ordinære skolen. De overordnede prinsippene i generell del av Kunnskapsløftet og Læringsplakaten gjelder for elevene. Særskilt viktige læreplaner for opplæringen i innføringsskolen er: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i morsmål for minoritetsspråklige elever. I fagene matematikk, engelsk og kroppsøving gis opplæringen etter Kunnskapsløftets læreplaner – med nødvendig tilpasning for den enkelte elev. I alle de andre fagene blir arbeid med kompetansemålene tema-organisert. Det er et viktig mål for opplæringen at elevene lærer grunnleggende ord og begrep i de ulike fagene, slik at de får et redskap til å kunne arbeide med fagene i den ordinære skolen.
 
Flerspråklig fagopplæring
Fagopplæringen gis både på norsk og på morsmålet: Alle elever får til sammen 4 timer morsmål og tospråklig fagopplæring i uka. (Dersom denne opplæringen må gis individuelt fordi det bare finnes 1 elev i et språk, blir antall timer redusert til 3 t i uka.) Hvis Stavanger kommune ikke klarer å finne en kvalifisert lærer i morsmålet til eleven, vil eleven få intensiv norskopplæring i en liten elevgruppe i disse skoletimene.
 
Base for morsmålslærere / tospråklige lærere
Johannes Læringssenter er base for alle morsmålslærere/tospråklige lærere i Stavanger kommune. Vi har til vanlig cirka 60 lærere som gir morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring på mer enn 30 språk. Alle grunnskoler i Stavanger kan bestille slik opplæring fra vår base.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord