Kilde og Fossen skole, Ringsaker

Kilde og Fosen skoler
Kilde og Fossen skole ligger sentralt i Moelv i Ringsaker kommune. Fossen skole har elever fra 1.-4. trinn som begynner på Kilde skole i 5. trinn. Elevtallet ligger på cirka 60 ved Fossen skole og 270 ved Kilde skole. Kilde og Fossen har mange elever med flerkulturell bakgrunn, og høsten 2015 har vi elever med 19 forskjellige morsmål. Skolene mottar også barn fra flyktningemottaket i Moelv. Begge skolene er samlet under samme ledelse, og det er stor vekst i elevtallet.
 

Grunnleggende norsk
Vi jobber for å møte alle nyankomne på en systematisk og god måte og gjennom et fast opplegg. Det er egne grupper for elever som er nyankomne til landet, der det jobbes med grunnleggende norsk og morsmål. En av de to lærerne som har en ekstra ressurs knyttet til opplæring i grunnleggende norsk, har redusert undervisningstid for å ha et overordnet ansvar for tilbudet. Begge to har i tillegg fast samarbeidstid der de jobber med faglige utfordringer knyttet til sine grupper, og kan avtale møte med skolens ledelse. De veileder dessuten de andre lærerne ved skolen.

Ansvar for flerspråklige elever
Kontaktlærerne har hovedansvaret for flerspråklige elever på trinnet. Der foregår den daglige språkopplæringen, og det er kontaktlærer som er hovedansvarlig for samarbeidet med hjemmet, skrive rapporter, og holder tak i det faglige. På teamene er det drøftinger om hvordan vi skal arbeide med god, inkluderende undervisning i alle fag.

Foreldresamarbeid
Blant foreldrene er det etablert en fadderordning i samarbeid med FAU ved Kilde skole. Der er målsettingen å sikre en god inkludering i trinnets foreldregruppe og skolen generelt, samt god inkludering i lokalmiljøet. FAU har nå opprettet fadderkontakter på de forskjellige trinnene som kan bidra. Det er utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for dette arbeidet. Fadderoppgaven blir å drive trygghetsskapende arbeid og gi nødvendig informasjon. Når det kommer nye elever ved skolen tar fadderkontakt for trinnet direkte kontakt med foreldrene for å bli kjent og vise at man kan bistå med praktisk informasjon.

Nettverk
Vi har de siste årene deltatt i nettverk i regionen om flerkulturell opplæring. Vi har i tillegg et godt samarbeid med flyktningemottaket, og deltar på aktuelle arrangementer. Representanter fra mottaket deltar også på foreldremøter, utviklingssamtaler og samarbeidsmøter med skolen for å støtte barn, foreldre og skoler.

FN-dagen
FN-dagen feieres med flerkulturelt fokus og flaggborg med representanter for alle de nasjonene vi har ved skolen. Det ble gjennomført program med sang, dans, barnekonvensjonen og ulike leke- aktiviteter for alle elever. Oppsummert ble det en svært vellykket dag med mye positivt innhold og gode aktiviteter i strålende høstvær.


Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord