Lierbyen ungdomsskole

Lierbyen skole er en ren ungdomsskole som er plassert sentralt i Lier kommune, i Lierbyen.
Skolen jobber etter en modell med temaplaner, der hvert år er delt inn i 6 temaperioder.

Samarbeid med velkomstklassen ved Høvik skole

Skolen har et godt samarbeid med kommunens velkomstklasse som ligger hos Høvik skole. Velkomstklassen ivaretar overgangen fra velkomstklasse til ordinær klasse for flerspråklige elever.

Begrepslæring

Som et resultat av økende andel flerspråklige, har vi fokus på begrepslæring og har på bakgrunn av dette endret arbeidsplaner og tilnærmingen til nye emner i klasserommet. Verdien av begrepslæring for flerspråklige og elever som generelt sliter med et lavt begrepsapparat, er stor.

Leksehjelp

Dette skoleåret prøver vi ut å tilby leksehjelp til flerspråklige elever som har vedtak om særskilt norskopplæring. Det har vært bindende påmelding og det er pedagog som har hatt ansvar for leksehjelpen.

Ungdomstrinn i utvikling

I tillegg til dette er skolen med i prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» der dybdelæring og endring av våre temaplaner er i fokus. Dette skal munne ut i bedre tverrfaglighet, der et felles begrepsapparat på tvers av fagene skal hjelpe alle elevene til en større forståelse.
Undervisningen skal være Praktisk, Relevant, Utfordrende og Variert (PRUV)

Se skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord