Lilleby skole i Trondheim

Lilleby skoleLilleby skole ligger i bydelen Lademoen, på østsiden av Trondheim sentrum. I det gamle bygget fra 1911 ligger en lang skolehistorie, fra dette var byens nyeste signalbygg med på det meste 1000 elever, til dagens elevtall på bare 150. I dag er det imidlertid flere store boligbyggeprosjekter i gang i bydelen, og prognosene tilsier igjen stor vekst i antall elever på Lilleby de nærmeste årene. Skolen har vært en av NAFOs fokusskoler i Sør-Trøndelag siden 2014.
 
Stort hjerte og stort mangfold
Selv om Lilleby i dag er en liten barneskole i Trondheimsmålestokk, er vi en skole med et stort hjerte og et stort mangfold. Vi kan smykke oss med at elevene våre representerer store deler av kloden, og at en tredel har flerspråklig bakgrunn. På skolen beherskes mer enn 20 språk.
 
Fokus på språk, ord og begreper
Skolens hovedsatsingsområde har over tid vært språkopplæring. Vi har innarbeidet veiledet lesing som arbeidsmetode for å kunne gi god tilpasset leseopplæring til alle. Videre satser vi på systematisk begrepsopplæring i alle fag, og vi ser verdien i et godt trekantsamarbeid der særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring bidrar til å styrke den ordinære fagopplæringa i klasserommet.
 
Sjangerpedagogikk
Fra høsten 2015 har skolene Lilleby, Saupstad og Kattem i samarbeid med Læringssenteret i Trondheim kommune og med støtte fra NTNU, opprettet et studietilbud i sjangerpedagogikk. Arbeidet bygger på den australske sjangerskolen som blant annet har fått stor utbredelse i Sverige. Studiet går over to år, hvert med fire kursdager og fire nettverkssamlinger, og med utprøving i klasserommene og erfaringsdeling lærerne imellom.
 
Systematisk arbeid med teksttyper og tekststruktur
Sjangerpedagogikk er en tilnærming til lese- og skriveopplæringa som kan brukes i alle fag, der det legges vekt på en systematisk opplæring i hvordan ulike språklige sjangre er bygd opp. Konkret handler sjangerpedagogikk om å synliggjøre det man ofte tar for gitt at elever kjenner til fra før. Det handler om å tydeliggjøre tekststrukturer for at elevene lettere skal kunne lese for å forstå, og det handler om å gi elevene kunnskap om hvordan man skaper ulike teksttyper.

Les artikkelen Sjangerpedagogikk i Trondheimsskolen.

Les mer på skolens nettside.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord