Moltemyr skole, Arendal

Moltemyr skole
Moltemyr skole er en 1- 10 skole med ca 450 elever. Antallet er varierende, for gjennom hele året kommer det nye elever til skolen. Flere av disse kommer til oss for å lære språk. Ca 40 % av elevene ved skolen har et annet morsmål enn norsk og over 30 språk er representert. Mange av disse elevene har imidlertid bodd lenge i Norge og behersker språket godt. De siste årene har det vært litt over 100 elever som mottar særskilt norskundervisning. Både grunnskolepoeng og resultatene ved avgangseksamen har de siste årene har vært svært gode.
 
Mottaksskole
Moltemyr skole er en av Arendals to mottaksskoler. I tillegg til å undervise elever i vår egen skolekrets i særskilt norsk, tar vi også imot ”gjesteelever” fra andre skoler. Disse elevene går hos oss i inntil to år, før de tilbakeføres til sin hjemskole.

Språkrom
På Moltemyr skole har vi samlet 35 uketimer som vi setter inn som en ekstra ressurs til de nyankomne minoritetsspråklige elevene. Disse timene gis i språkrom, og er forbeholdt elever med inntil to års fartstid i norsk skole. Hele det første året en nyankommen minoritetsspråklig elev går hos oss får han 10- 12 timer konsentrert norskopplæring hver uke, tilpasset alder og utvikling.

Særskilt språkopplæring
Året etter reduseres antallet timer i språkrom, i takt med at eleven både kan klare, og har bruk for flere timer i klassen. Etter to år har ikke elevene lenger et tilbud i språkrom. Da får eleven eleven sine timer i særskilt norsk på trinnet. Vi gir over 70 uketimer særskilt norsk fordelt på de ulike trinnene.

Flere av elevene som har særskilt norsk, får også tospråklig fagopplæring. Dette varierer i forhold til tilgjengelige lærerkrefter. Opplæringen i særskilt norsk følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, og elevene blir jevnlig kartlagt. Denne kartleggingen danner grunnlag for antall timer særskilt norsk på enkeltvedtaket.

Fleksibel ferie
En av tilretteleggingene Moltemyr skole har, som også kommer de flerkulturelle elevene til gode, er ordningen med fleksibel ferie. Det vil si at skolen er åpen 200 dager i året, og de foresatte velger selv tidspunkt for ferie. Dette resulterer i så godt som ingen søknader om ekstra feriedager.

Toleranse og respekt
Vi har stort fokus på trivsel, trygghet, respekt og læring. Vi tror at alle elever ved Moltemyr skole får noe spesielt ved å være elev akkurat ved vår skole. Vi tror at de lærer mer om toleranse, respekt og likeverd ved å oppleve nødvendigheten av dette hver eneste dag på skolen. Vi tror at alle våre elever får flere knagger å henge ny kunnskap i samfunn og RLE på, nettopp fordi de har klassekamerater med en annen bakgrunn og en annen kultur.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord