Stakkevollan skole, Tromsø

stakkevollan_skole_cmyk

Om skolen
Stakkevollan skole er en barneskole i Tromsø på om lag 200 elever. Skolen har en flott beliggenhet nærmest på toppen av Tromsøyas nordligste del, tett inntil et flott turterreng som skolen benytter mye. Skolen ligger i et tett befolket boområde der de fleste elevene bor så nært at de selv kan gå til og fra skolen på en trygg skolevei. I Tromsø er skolen kjent for sitt flerkulturelle mangfold. I 2016 er det om lag 40 ulike nasjonaliteter representert på skolen og ca. 35 % av elevene bor i en flerspråklig familie. Skolen deltok i perioden 2008-2011 i prosjektet Språkløftet i Tromsø kommune. I 2014-2015 deltok skolen i den nasjonale satsningen Kompetanse for mangfold, i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Organisering
På Stakkevollan skole har vi jobbet mye med tilrettelegging og organisering av undervisning i særskilt norsk. Omlag 10 % av elevene har vedtak i henhold til § 2.8 i opplæringsloven. Disse elevene får undervisning etter læreplan i grunnleggende norsk (SNO). Flere har i tillegg tospråklig fagopplæring.

Undervisningen i SNO organiserer vi i mindre grupper. Det mest vanlige er at det gis undervisning 2 økter pr. uke på totalt 1,5-2,0 timer. Når vi legger timeplanene for klassene vektlegger vi at SNO-undervisningen skal samsvare godt med elevens timeplan for øvrig. På småtrinnet legger vi aldri SNO-undervisning til basisfagene og vi sørger for at elevene i minst mulig grad skal miste annen grunnleggende undervisning. I hovedsak er det norsklærere på samme klassetrinn som underviser i SNO og flere av disse er også elevenes kontaktlærere. Dette for å skape god sammenheng mellom norskfaget og SNO, og at undervisningen i SNO ikke blir et «isolert» fag som ikke henger sammen med elevens totale opplæring.

Språkstimulering
For øvrig prioriterer skolen arbeid med språkstimulering og grunnleggende begreper i alle fag. Vi er opptatt av trekantsamarbeid omkring barnas språkutvikling og i dette arbeidet er ukas fokusord viktig i alle klasser. På småtrinnet bruker vi veiledet lesing som metodikk og tilnærming for å øke lese- og begrepsforståelsen.

Mangfold
Videre er det viktig for oss å se ressursene som ligger i det flerkulturelle og gjøre elevene stolt over det å være flerspråklig. Det flerkulturelle og flerspråklige er godt synlig både på skolens fellesarealer og i våre undervisningsrom. Det flerkulturelle perspektivet er en viktig del av vår profil utad og gjenkjennes tydelig både i vår skolelogo og på vår hjemmeside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord