Kommunalt skoleeiernettverk

NAFO leder et nettverk for skoleeiere på kommunalt nivå. Hensikten med nettverket er å ha et forum for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og skolering for administrativt ansatte i kommunene. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale og kommunale føringer angående opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Nettverket er åpent for alle kommunale skoleeiere og møtes årlig på ulike steder. Deltakerne representerer hele landet, uavhengig om det er store eller små kommuner, mange eller få elever med minoritetsbakgrunn. NAFO ønsker alle kommuner velkommen i nettverket.

Kontaktperson: Vigdis Glømmen

Oslo 9. og 10. april 2018

Program og presentasjoner

Drammen 24.-25. april 2017

Program og presentasjoner

Hamar 25.-26. april 2016

Program og presentasjoner

Oslo 10. november 2015

Program og presentasjoner

Trondheim 11.-12. mai 2015

Program og presentasjoner

Larvik 12.-13. mai 2014

Program og presentasjoner

Oslo 18. november 2013

Program og presentasjoner

Bergen 13.-14. mai 2013

Program og presentasjoner

Halden 14.-15. mai 2012

Program og presentasjoner

Tidligere samlinger

Presentasjoner fra tidligere samlinger

Opplæringstilbudet for barn i asylmottak
Språkverksted 4
Barn foran kart - grunnskole
Mosaik Førde

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord