Tigrinja på Tema Morsmål

Tema Morsmål har nå fått en ny språkside på tigrinja.

Et samarbeid
Tema morsmål samarbeider med Lillehammer kommune og Lillehammer læringssenter om denne språksiden. Tigrinja har vært et etterspurt språk på Tema Morsmål, og vi er nå glade over å kunne presentere de nye sidene.

Tigrinja er offisielt språk i Eritrea og Tigrayregionen i Etiopia. Det er ni språk i Eritrea og tigrinja snakkes av cirka 10 millioner mennesker i Eritrea og i den nordlige delen av Etiopia, Tigray. Tigrinja er et semittisk språk og skrives med alfabetet geez. Alfabetet har over 200 tegn, som hver representerer forskjellige lyder.

Tema morsmål har flerspråklige læringsressurs for både barnehage og skole. Tema morsmål kan brukes på utallige måter. Nettstedet har mange ressurser som er fint å bruke i arbeid i barnehage og skole. Les mer om Tema Morsmål her.

Minoritetselevers språkferdigheter

Hvis du skulle starte på en skole i et land hvor du ikke kunne språket, hvor mye språkopplæring hadde vært tilstrekkelig før du kunne hatt utbytte av undervisningen gitt på det nye språket?

Gunhild Tveit Randen har i sin doktorgradsavhandling, Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter, sett nærmere på hva slags språkopplæring tospråklige elever får i den norske skolen.

Randen har problematisert termen «tilstrekkeleg dugleik i norsk» som brukes i Opplæringsloven ved å se på fem minoritetselevers ferdigheter i norsk og morsmål, og skolens vurdering av disse ferdighetene.

Les mer om avhandlingen her

Markeringer av morsmålsdagen 2014

I forbindelse med markeringer av årets morsmålsdag har det språklige mangfoldet i Norge virkelig fått utfolde seg! Det har vært fortellerstunder, utstillinger, filmkvelder, eventyrvegger og formingsaktiviteter som synliggjør ulike språk og ulike alfabet. For mange institusjoner vil denne markeringen bli en årlig tradisjon.

I Tysvær kommune feiret alle 5-åringene det språklige mangfoldet som finnes i barnehagene. 65 barn og 25 voksne fra ulike barnehager i kommunen samlet seg i Tysvær kulturhus. De fikk navnelapper med navnene skrevet på både norsk, russisk og arabisk. 5-årsklubben fra Førresfjorden barnehage hadde laget en flott utstilling med tegninger om vennskap som dekorerte veggene, sammen med en flerspråklig plakat med ordet LEK på ulike språk. De formidlet eventyret om Bukkene Bruse til alle de frammøtte. Trollet og den lille bukken Bruse snakket spansk, den mellomste bukken Bruse snakket arabisk og den største bukken Bruse snakket russisk. De hadde også laget en film med tegninger og replikker inspirert av boken «Bukkene Bruse på badeland». Tysvær folkebibliotek, Førresfjorden barnehage og Tysvær Opplæringssenter var sammen om markeringen.

I Lyngveien barnehage i Porsgrunn kommune høres det språklige mangfoldet både til hverdags og når det er fest. Her snakkes det 21 ulike språk. Bukkene Bruse var også en del av deres morsmålsdag.

Tospråklig avdeling i Porsgrunn har laget en plan for markeringen av morsmålsdagen i samarbeid med alle skolene og barnehagene i kommunen. Både barns og voksnes nysgjerrighet, undring og gleden av å lære noe nytt og dele sine ulike språk med hverandre har preget markeringene.

På Hagaløkka skole startet de dagen med at alle trinnene snakket om hva et morsmål er for noe og hvilke morsmål som snakkes i de ulike klassene. Inspirert av logoen for morsmålsdagen, lagde elevene et «språktre» i tekstil med alle språkene på skolen. Alle elevene fikk lære om Nasreddin Hodja, en mann som levde i Tyrkia for 700 år siden, og om alle fortellingen som finnes om ham. I løpet av dagen fikk de formidlet Nasreddin Hodja-fortellinger på ulike språk av både tospråklige lærere og andre lærere. Dagens lekse for elevene ble å formidle historiene til resten av sin familie når de kom hjem.

På Litteraturhuset i Oslo hadde prosjektet Morsmålsdagen 2014 også et flott arrangement. Veronica Salinas tok en gruppe barn med på «Reisen», en barnebok om det å reise, komme til et nytt sted, om det å forstå og kunne gjøre seg forstått og utvikle gode vennskap. Les mer om Veronica Salinas i Utrops artikkel fra arrangementet.

Bente Ailin Svendsen fra MultiLing Senter for flerspråklighet presenterte forskning om morsmålets verdi i hjem og skole. Les MultiLings artikkel om morsmålsdagen her.

Yahya Hassan, Inga Juuso og Veronica Salinas deltok i en panelsamtale om morsmål, språk og identitet ledet av Ali Esbati. Alle i panelet er kunstnere som lever av å uttrykke seg gjennom språk. De delta ulike erfaringer og synspunkter på morsmålets betydning for deres identitet og om hvordan det påvirket deres kunstuttrykk. Les om dagen i Aftenpostens artikkel fra arrangementet.

Flerspråklige animasjonsfilmer

NAFO har fått laget animasjonsfilmer om heksen Dhegdheer med lyd på enten somali, persisk, urdu eller tamil sammen med norsk. Det er elever i 2. klasse ved Hagaløkka skole og 7. klasse ved Vestby skole har laget tegningene i filmene. Barna har ulike oppfatninger av hvordan heksa Dhegdheer ser ut, så dere vil derfor møte henne i forskjellige skikkelser. Vi håper historien vil inspirere til dramatisering og lek i barnehage og skole!

Se filmene på youtube

Veiledningshefte har kommet på mange språk

Veiledningsheftet, Barn i flerspråklige familier, er nå publisert på NAFOs hjemmeside på 13 språk i tillegg til norsk.

Spørsmål om barns flerspråklige utvikling

Veilederen tar for seg 10 ulike spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. Dette kan være spørsmål som: «Kan barn lære flere språk samtidig?» og «Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?»

Heftets målgruppe
Heftet er rettet mot foreldre og også ansatte i barnehager, skoler og på helsestasjoner. Veilederen kan være et fint utgangspunkt for samtale med foreldre om barnas flerspråklige utvikling.

Du finner veilederen på de ulike språkene under fanen Om NAFO og Publikasjoner

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord