Norskfaget i grunnskulen

På denne sida finn du undervisningsopplegg, filmar og andre ressursar til norskfaget, både etter læreplan i grunnleggende norsk og den ordinære læreplanen i norsk. Elevar med anna morsmål enn norsk kan ha rett til særskilt norskopplæring.
Les meir på sida om særskilt språkopplæring.

Læreplanar og rettleiingar

Læreplanen i grunnleggende norsk
Eksempelbasert veiledning til læreplan i grunnleggende norsk
Veiledning til kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk (pdf)

Undervisningsopplegg til læreplan i grunnleggende norsk

Lese enkle tekster 1.-7. trinn, nivå 1
Skrive en enkel, sammenhengende fortelling 1.-4. trinn, nivå 1
Uttrykke egne meninger og ønsker skriftlig 4.-7. trinn, nivå 2
Arbeide skriftlig med å strukturere tekst og skape sammenheng 4.-7. trinn, nivå 3
Skrive tekst til digitale bilder tatt i nærmiljøet 8.-10. trinn, nivå 1
Skrive om et land 8.-10. trinn, nivå 2
Finne nøkkelord og lage tankekart 8.-10. trinn, nivå 3

Undervisningsopplegg til læreplanen i norsk

Den første lese- og skriveopplæringen 1.trinn
Arbeid med eventyr 2.trinn
Å dramatisere en kjent tekst 4.trinn
Lag en boktrailer 8.-10.trinn
Fortellingen som sjanger 8.-10.trinn

 

Filmar

Språkløftet i Drammen kommune – Åssiden skole i Drammen
Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk – Mesterfjellet ungdomsskole i Larvik
Trekantsamarbeid og ordbank – Gautesete skole i Stavanger
Satsing på leseutvikling – Bjørndal skole i Oslo

Andre læringsressursar

Skolekassa – ei fleirspråkleg lenkesamling med ressursar frå ulike aktørar til mellom anna norskfaget, 1. – 10. trinn.

Nynorsk for minoritetspråklege – ein ressursbase frå Nynorsksenteret.

Argumenterande skriving – eit ressurshefte for læraren, Skrivesenteret

Mangfald i språk og tekst – leseopplæring i eit fleirspråkleg perspektiv – eit ressurshefte for læraren frå Lesesenteret.

Norsksidene.no – eit nettsted med oppgåver om mellom anna grammatikk, rettskriving og tegnsetting.

GREI Nettbasert grammatikkspill – for elevar f.o.m. mellomtrinnet t.o.m. vidaregåande opplæring, eigne undersider spesielt tilpassa minoritetsspråklege elevar

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord