Hvordan lever asylbarn med endelig avslag?

En ny Fafo-rapport skrevet på oppdrag fra Redd Barna dokumenterer hvordan barn med avslag lever i Norge i dag. Den viser at hverdagen til asylsøkerbarn, og her spesielt hverdagen til asylsøkerbarn med endelig avslag, preges av andre strukturelle rammer enn barn i majoritetsbefolkningen.

Det bodde 1264 barn med endelig avslag på sin asylsøknad i Norge ved årsskiftet 2012-2013. Omtrent halvparten av disse har bodd i asylmottak i mer enn tre år. Rapporten viser hvordan familiene med avslag etterstreber en normal hverdag i Norge – til tross for en rekke strukturelle begrensinger og deres negative oppholdsstatus. Barna som lever i familier med avslag på sin asylsøknad er en svært sårbar gruppe. Rapporten viser at forekomsten av både psykiske og fysiske problemer var svært hyppig blant familier med avslag på sin asylsøknad. Til tross for at familiene stort sett var tilfreds med den behandlingen og oppfølgingen de fikk, ga de også uttrykk for at de ikke hadde noen forhåpninger om å bli bedre så lenge livssituasjonen deres forble uforandret.

Les rapporten her

Her kan du se YouTube-filmen for presentasjon av rapporten.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord