Konferanse om overganger i barnehagen

Åtte av de nasjonale sentrene har gått sammen for å lage en barnehagekonferanse med fokus på trygge og gode overganger for barn. Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn.

Temaer

Konferansen «Sammenheng – for barnets beste» tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter på skolen.Barnehagekonferanse vil ha parallelle sesjoner som fokuserer på utforskning og kreativitet, mangfold og inkludering, overgang barnehage – skole og yngst og eldst i barnehagen

Målgrupper

Konferansen retter seg både mot ansatte i barnehage og skole, barnehagemyndighet og skoleeiere.

Informasjon om sted, påmelding og pris

Bodø
7. mars kl. 9 – 15.45 i Stormen Konserthus.
Påmeldingsfristen er 15. februar. Deltakeravgiften er kr 500,-.

Program

Program for konferansen (pdf)

Meld deg på barnehagekonferansen nå!

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

  • Fremmedspråksenteret
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Matematikksenteret
  • Naturfagsenteret
  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur
  • Skrivesenteret

Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Les også
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord