NAFO søker skoler til Fleksibel opplæring

I prosjektet Fleksibel opplæring kan elever/deltakere få tospråklig fagopplæring med lærere som snakker arabisk, somali og tigrinja på nett. Elevene/deltakerne får også tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål. NAFO søker nå skoler som vil delta skoleåret 2019/2020.

Om prosjektet

I Fleksibel opplæring får elevene/deltakerne tospråklig fagopplæring på nett i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn på arabisk, somali og tigrinja. Prosjektet er et tilbud i tillegg til ordinær undervisning, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Prosjektet startet opp i januar 2017 som et utviklingsprosjekt, og det ble videreført som en pilot i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

Målgruppe

Elever/deltakere med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinnsnivå kan delta i prosjektet. Det er tre målgrupper:

 • Elever i ungdomsskolen med vedtak om særskilt språkopplæring
 • Elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser
 • Deltakere i grunnskole for voksne som jobber med emner i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn

Elever i ungdomsskolen vil bli prioritert. Det er mulig å melde på elever/deltakere i ett eller flere av språkene.

Tilbudet til elevene/deltakerne

Elevene/deltakerne får tilgang til en tospråklig plattform med læringsressurser på norsk og morsmål. På plattformen finner man opplæringsvideoer, tekster, oppgaver og ordlister. I prosjektet får elevene/deltakerne undervisning av tospråklige lærere gjennom nettbaserte løsninger. Prosjektet følger en årsplan med utvalgte temaer i matematikk og naturfag. Undervisningsøktene følger en fastsatt timeplan med tre typer sanntidsundervisning med nettlærer: undervisning etter årsplanen, undervisning der skolene bestiller tema på forhånd, og økter der elevene kan ta opp temaer etter behov.

 

Kriterier for å kunne delta i piloteringen
Krav til skolene
 • Elevene/deltakerne som deltar i prosjektet, må jevnlig være med på nettundervisning og bruke innholdet på læringsplattformen. De stedlige lærerne har ansvar for å samtale med elevene/deltakerne på norsk om emnet det har blitt undervist i etter nettundervisningen.
 • Skoleleder må sette av tid slik at de stedlige lærerne kan organisere undervisningen og samarbeide med nettlærerne. Et godt samarbeid mellom lærerne i klasserommet og nettlærerne er nødvendig for at prosjektet skal lykkes. I løpet av skoleåret vil det arrangeres lærermøter på nett og samlinger i Oslo for de ansvarlige ved skolene som deltar.
 • Lærerne ved deltakerskolene må informere NAFO om hvordan de skal tilrettelegge for at elevene/deltakerne skal være med i sanntidsundervisningen.
 • Hver skole må utnevne en kontaktperson som har ansvar for oppfølging av Fleksibel opplæring på skolen. Det bør være en lærer som underviser elevene/deltakerne som deltar i prosjektet.
Krav til kommunen/fylkeskommunen
 • Kommunen/fylkeskommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen/fylkeskommunen kan bare melde på elever/deltakere i de språkene de ikke har tospråklige lærere i.
 • FEIDE-tilgang må være klart for elevene/deltakerne ved skolestart.
Tekniske krav
 • Alle elever/deltakere må ha tilgang på en PC, et headset med USB-inngang og et løst kamera når de skal delta i sanntidsundervisning.
 • Skolene må kjøre følgende tester på en elev-PC for å sjekke om skolens datautstyr oppfyller minstekravene til å bruke Fleksibel opplæring og om Adobe Connect fungerer tilfredsstillende:
Slik søker du

Fyll ut vedlagt skjema og send til prosjektleder Marit Lunde på e-post marit.lunde[at]oslomet.no om din skole ønsker å delta i piloteringen skoleåret 2019/20. Søknadsfristen er 10. mai.

Les mer om Fleksibel opplæring.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord