Nyankomne på ungdomstrinnet

Statped har nylig lansert rapporten Opplæring for nyankomne elever i ungdomsskolen.
 

Utvikling av metodikk og organiseringsformer
Rapporten beskriver metodikk og organiseringsformer som er utviklet i samarbeid med to ungdomsskoler i Fredrikstad kommune. Organiseringsformer og metodikk, som ble utprøvd i prosjektet, skulle understøtte læringsprosesser hos de nyankomne elevene, der de aktivt kunne nyttiggjøre seg språkkunnskaper, erfaringer og ferdigheter som de hadde med seg fra før.
 

Aktivisering av kunnskap gjennom førstespråket
Etter en evaluering konkluderer rapporten med at aktivisering av kunnskap og språkferdigheter gjennom førstespråket først, ser ut til å gi spesielt gode muligheter for å forstå og bygge videre kunnskap gjennom undervisning på norsk.
 

NAFOs ressurser
En lignende modell har NAFO beskrevet som trekantsamarbeid. Denne finner du her

Du finner mer stoff om nyankomne elever i ulike aldersgrupper på NAFOs hjemmeside under fanen Nyankomne
 

Kompetanseheving
NAFO er i gang med å utvikle mye nytt stoff om nyankomne. Dette er nettbaserte kompetansehevingskurs som kan brukes av hele personalet på en skole. Ressursen vil snart publiseres under fanen Kompetanseheving, skole.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord