Else Ryen

Else Ryen
Stilling: Førsteamanuensis
Tlf. direkte: 95 15 47 16
Epost: else.ryen[at]oslomet.no
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsområder
 • Norsk som andrespråk
 • Norskdidaktikk
 • Universitet og høgskoler
Publikasjoner i utvalg
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2011). Kartlegging av ferdigheter på andrespråket, I: Jon Smidt; Elise Seip Tønnesen & Bente Aamotsbakken (red.),Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn.. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928427. kapittel. s 255 – 272
 • Ryen, Else (2010). Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt. NOA. Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.26(2), s 67- 97
 • Engen, Thor Ola & Ryen, Else (2009). Lærermangfold og flerkulturell opplæring. Tospråklige lærere i norsk skole. NOA. Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.25(2), s 41- 57 Ryen, Else (2009).
 • Ryen, Else (2009) Tospråklige lærere: Hvilken rolle har de i praksis? I: Ole Kolbjørn Kjørven; Bjørg-Karin Ringen & Antoinette Gagné (red.),Teacher Diversity in Diverse Schools – Challenges and Opportunities for Teacher Education. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-170-9. s 117 – 130
 • Ryen, Else; Wold, Astri Heen & Pastoor, Lutine de Wal (2009). «Det er egen tolkning, ikke direkte regler» Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål, I: Rita E Hvistendahl (red.),Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01196-7. kapittel. s 139 – 166
 • Mac Donald, Kirsti & Ryen, Else (2008). Strukturere i målspråk og morsmål., I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-27707-9. del 10. s 223 – 255
 • Ryen, Else (2008). Lærerkompetanse i en flerspråklig og flerkulturell skole, I: Sigrun Aamodt & An-Magritt Hauge (red.),Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01258-2. Kap. 15. s 231 – 243
 • Ryen, Else (2008). Språkvern eller språkdød, I: Atle Næss & Thomas Laurence Egan (red.),Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-154-9.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord