Målfrid Bleka

Målfrid Bleka
Stilling: Rådgiver
Utdanning: Førskolelærerutdanning, fordypning i Migrasjonspedagogikk 1 og Flerkulturelt arbeid i barnehage og skole 2 og Master i barnehagepedagogikk.
Tlf. direkte: 67 23 53 23
Epost: malfrid.bleka[at]oslomet.no
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsområder
  • Pedagogisk arbeid i barnehage/småskole
  • Tema Morsmål – barnehage
Publikasjoner i utvalg
  • Gjervan, M., Andersen, C. E. og Bleka, M. (2012): Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Kapittel 5. Samarbeid med foreldre og foresatte. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.
  • Gjervan, M. (red.)(2006): Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Temahefte til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeid med foreldre. Kunnskapsdepartementet

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord