Saleh Mousavi

Saleh Mousavi
Stilling: Rådgiver (permisjon)
Utdanning: Cand.Polit.
Tlf. direkte:
Epost:
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsområder
  • Tospråklig opplæring og minoritetsspråklige elever
Publikasjoner
  • Hva får minoritetsspråklige ungdommer til å fullføre videregående skole? Lindvig, Inger Kjersti og Saleh Mousavi (2017). Kap. 8 i Bunting, Mette og Geir H. Moshuus (red.) 2017. Skolesamfunnet – Kompetansekrav og ungdomsfellesskap, Cappelen Damm Akademisk.
  • Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse. Bøe, Svein og Saleh Mousavi (2017). Fokus på familien – Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid. Årgang 45. Nr 2, Universitetsforlaget.
  • Digitale morsmålsressurser lærerveiledning. Kap. 2 «Opplæring i morsmål. Hvem, hvorfor og hvordan?» Lenke til veiledningen
  • “Hva kan jeg hjelpe deg med” Tospråklig opplæring og tospråklige læreres arbeidssituasjon og deres opplevelser av sin rolle Mousavi, Saleh (2005). Hovedfagsoppgave i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, Høgskolen i Oslo.
  • ”Tospråklige lærere i den norske skolen” Mousavi, Saleh (2006). Kap. 5 I Birgit Brock-Utne og Liv Bøyesen (red.)Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør: Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling /

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord