Sigrun Aamodt

Sigrun 1 BW

Stilling: Senterleder
Utdanning: Cand.Polit.
Tlf. direkte: 67 23 53 38
Epost: sigrun.aamodt[at]oslomet.no
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsområder
 • Overordnet ansvar for senteret totalt
 • Spesielt ansvar for: personal, økonomi og strategi, styringslinja til Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Informasjonsansvarlig
 • Overordnet ansvar for prosjektstyring
Publikasjoner
 • Inkluderende arbeidsmåter, Aamodt, S. 2017. I Lunde, M. og Aamodt S. 2017: Inkluderende og flerspråklig opplæring. Fagbokforlaget.
 • Involvering av foreldre og andre omsorgspersoner, Aamodt, S. 2017. I Lunde, M. og Aamodt S. 2017: Inkluderende og flerspråklig opplæring. Fagbokforlaget.
 • Likeverdig dialog og bestemmelse – en forutsetning for samarbeid Aamodt, S. 2013. Kap. 2 i Aamodt, S. og A-M. Hauge (red).: Snakk med oss. Gyldendal. Oslo
 • IKT og språkkompetanse som virkemidler i foreldresamarbeidet Aamodt, S. 2013. Kap. 6 i Aamodt, S. og A-M. Hauge (red).: Snakk med oss. Gyldendal. Oslo
 • Et ressursperspektiv på samarbeid med foreldre Aamodt, S. 2009 i An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. Oslo. NAFO
 • Familielæring Aamodt, S. 2008. Kap 1 i Aamodt, S. og A-M. Hauge (red): Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget. Oslo
 • Familielæring i Norge Aamodt, S. 2007 i Sprog & Integration nr. 3 oktober 2007, UC2 København
 • Organisering, skoleledelse og klasseledelse i flerkulturelle skoler. Et elevperspektiv Aamodt, Sigrun 2004. Hovedfagsoppgave i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, Høgskolen i Oslo.
 • Forkurs til eksamensrettet grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige voksne med liten skolebakgrunn Aamodt, Sigrun og S. Persen 1998. Prosjektoppgave i Lederstudium ved Høgskolen i Halden.
 • Orienteringsfaget i migrasjonspedagogisk perspektiv Myhrbraaten, M. og Sigrun Aamodt 1993. «Flerkulturell skole» nr. 2/94, Bislet Høgskolesenter 1993
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord