Sunil Loona

Sunil Loona
Stilling: Seniorrådgiver
Utdanning: Cand. psychol.
Tlf. direkte: 67 23 53 44
Epost: sunil.loona[at]oslomet.no
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsområder
 • Prosjektansvarlig Tema Morsmål
 • Språk- og begrepsutvikling
 • Lese- og skriveopplæring
 • Pedagogisk-psykologisk arbeid
 • Arbeid med post-traumatiserte barn
 • Rasisme og antirasisme
 • Leder fylkesnettverk i Hordaland
Publikasjoner i utvalg
 • Nyrasismen i Norge Immigranten, Nr. 2, 1983
 • I samfunnsforskningens ghetto (foredrag ved den 7. Nordiske migrasjonsforskerseminaret, Sigtuna, Sverige 1986) Naut-rapport, Nordiska Ministerrådet (1987)
 • Den norske skolen og innvandrerforeldre – er et jevnbyrdig samarbeid mulig? I Arneberg, P. og Ravn, B. (red.) Mellom hjem og skole: et spørsmål om makt og tillit. Oslo: Praxis Forlag. (1995)
 • Kultur og identitet i det flerkulturelle samfunn Temannr.: Psykologi i en verden i forandring. Tidskrift for norsk psykologforening, Nr. 8, 1995
 • Tospråklighet I Hylland Eriksen, T. (red.) Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug. (1997)
 • Syndebukkgenerasjonen I Antirasistisk Senter (red.) «Stifinnere – pedagogikk og psykologi i det flerkulturelle samfunn». Oslo: Antirasistisk Senter. (1999)
 • En flerkulturell skole? Årsrapport om barn og unges psykiske helse. Oslo:Voksne for barn. (2001)
 • Språk, tenkning og tospråklighet I SEFS (red.) «Tospråklig opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen». Høgskolen i Oslo, Oslo. 2002

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord