Sandnes kommune


Sandnes har 75 747 innbyggere pr.1.kvartal 2017, og er dermed Norges sjuende største by. Sandnes har en relativt stor innvandrerandel. Det er om lag 17 prosent av befolkningen i kommunen som har selv innvandret til landet, mens rundt fire prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Det vil si at en av fire innbyggere i Sandnes har innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam (kilde: SSB 1.kvartal 2017). Det er en ung befolkning, hvor 30 % av innbyggerne i Sandnes er under 19 år.

Virksomheter i Sandnes

Sandnes kommune har 30 grunnskoler med nesten 10 000 elever. Disse er fordelt på 21 barneskoler, 8 ungdomsskoler og en 1-10 skole. I tillegg har vi Altona skole og ressurssenter, Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og Sandnes læringssenter. Den minste skolen har omtrent 60 elever og den største har over 600 elever. Sandnes kommune har 27 kommunale barnehager og 40 private barnehager (3 av dem er åpne barnehager).

Senter for flerspråklige barn og unge (FUB)

Senter for flerspråklige barn og unge er et kommunalt ressurssenter i Sandnes. Vi arbeider med minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0 – 16 år. FBU ble en egen resultatenhet fra 01.08.08.Ved senteret arbeider tospråklige fagarbeidere/ assistenter og tospråklige faglærere/ morsmålslærere. Fagarbeidere/ assistenter og lærere er ansatt på FBU og har møter og kontorarbeid der. Arbeidet med barn og unge foregår i barnehager og skoler i hele kommunen. Til sammen snakkes det ca. 30 språk hos de tilsatte på FBU.
Senteret arbeider med kompetanseutvikling på fagfeltet og tilbyr kurs og samlinger for tilsatte i barnehager og skoler. Vi har tre fagutviklere som kan gi veiledning etter behov til ledere og fagpersoner som arbeider med minoritetsspråklige.

FBU organiserer også en utlånsordning. Alle barnehagene og skolene i Sandnes kan bruke utlånstjenesten hos FBU.
Vi har til utlån:

  • barnebøker, billedbøker, annen litteratur (33 språk).
  • fagbøker innen flerkulturell pedagogikk
  • pedagogisk materiell
  • konkreter
Lenke til FBU sine nettsider

Vi har også oversikt over forskjellig kartleggingsmateriell og tilbyr informasjon om disse.
FBU sin nettside tilbyr mange gode artikler og nyttig informasjon oversatt til flere språk:

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord