Transnasjonal oppvekst

fredag 25. april 2014

Hva skjer med barn og unge med innvandrerbakgrunn som flytter til utlandet i lengre tid for så å komme tilbake? Ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning belyser omfang, årsaker til og konsekvenser av slike opphold.

Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

mandag 7. april 2014

Tilskuddsordningen, «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder», er evaluert av Rambøll Management.

Tigrinja på Tema Morsmål

fredag 4. april 2014

Tigrinja har vært et etterspurt språk på Tema Morsmål, og vi er nå glade over å kunne presentere de nye sidene.

Minoritetselevers språkferdigheter

torsdag 3. april 2014

Gunhild Tveit Randen har i sin doktorgradsavhandling, Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter, sett nærmere på hva slags språkopplæring tospråklige elever får i den norske skolen.

15 år med mor-barngruppe

tirsdag 11. mars 2014

Mor og barn-gruppa startet som et pionérprosjekt der målet er å gi mødre med små barn mulighet til å lære norsk mens barna får være med.

Studie av tilpasset opplæring for voksne med liten skolebakgrunn

tirsdag 4. mars 2014

Ved Høgskolen i Hedmark er det skrevet en spennende masteroppgave fra voksenopplæringa og arbeid med voksne med lite skolebakgrunn.

Markeringer av morsmålsdagen 2014

fredag 28. februar 2014

I forbindelse med markeringer av årets morsmålsdag har det språklige mangfoldet i Norge virkelig fått utfolde seg! På over 200 steder i landet, både i barnehager, på skoler, i fengsler, på voksenopplæringssenter og bibliotek har dagen blitt markert.

Utfordringer for nyankomne elever

torsdag 27. februar 2014

Det er en rekke utfordringer og svakheter i skoletilbudene til elever som kommer til Norge sent i skoleløpet og som har lite skolebakgrunn fra før. Det viser en rapport NTNU Samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra IMDi.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord