Nyankomne i barnehage og grunnopplæring

mandag 27. januar 2014

Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet i ulik alder og av ulike grunner. NAFO har en egen fane om nyankomne, med gode råd og mange eksempler fra barnehager, skoler, kommuner og fylker.

Ivaretar stasjonsundervisning flerspråklige elevers behov?

onsdag 15. januar 2014

To forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt et forskningsprosjekt knyttet til en undervisningsmodell som kalles Early Years Literacy Program.

Debatt om flerspråklighet og morsmål

torsdag 12. desember 2013

Basert på de siste dagers mediedebatt er det lett å få inntrykk av at tospråklighet er vanskelig, skadelig og til hinder for å lære norsk på skolen.

Ambulerende tospråklige lærere

onsdag 4. desember 2013

Tospråklige morsmålslærere og faglærere må ofte arbeide ved flere skoler på en gang. Joke Dewilde ved Høgskolen i Hedmark har nylig levert en doktorgradsavhandling som peker på at dette gir mangel på kontinuitet og gjør det vanskeligere å samarbeide med de andre lærerne.

Kampen for språket

onsdag 27. november 2013

Se dokumentar fra NRK om sør-samisk kamp for å bevare språk og kultur. Elgå skole har fått midler til prosjekt for å kunne styrke barnas sør-samiske språk.

Hvordan lever asylbarn med endelig avslag?

mandag 25. november 2013

En ny Fafo-rapport skrevet på oppdrag fra Redd Barna dokumenterer hvordan barn med avslag lever i Norge i dag. Den viser at hverdagen til asylsøkerbarn, og her spesielt hverdagen til asylsøkerbarn med endelig avslag, preges av andre strukturelle rammer enn barn i majoritetsbefolkningen.

Vox-speilet 2013

tirsdag 19. november 2013

Antall deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne har økt de siste årene og teller nå nærmere seks tusen deltakere. De fleste av disse har andre morsmål enn norsk.

Digitale billedbøker på Tema Morsmål

tirsdag 19. november 2013

Fortellingen om Hatteselgeren finnes nå i illustrert utgave og kan lyttes til på fem språk; tamil, persisk, somali, urdu og norsk.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord