Larvik – et lokalsamfunn i forandring

onsdag 26. februar 2014

I en artikkelserie i Østlands-Posten skriver journalisten Bendik Løve om innvandringen til byen, og flere av artiklene har handlet om skole og utdanning. To av NAFOs fokusvirksomheter, Larvik læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole, har fått bred omtale.

Flerspråklige animasjonsfilmer

mandag 24. februar 2014

NAFO har fått laget animasjonsfilmer om heksa Dhegdheer med lyd på enten somali, persisk, urdu eller tamil sammen med norsk.

Veiledningshefte har kommet på mange språk

torsdag 13. februar 2014

Veiledningsheftet, Barn i flerspråklige familier, er nå publisert på NAFOs hjemmeside på 12 språk i tillegg til norsk.

Veiledning; læringsmål i grunnleggende ferdigheter, voksne

onsdag 5. februar 2014

Vox har laget en veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne. Den erstatter den tidligere veiledningen til kompetansemål

Benjaminprisen til Brandenga skole i Drammen

tirsdag 28. januar 2014

Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Kunnskapsministeren deler ut prisen i forbindelse med den internasjonale minnedagen for Holocaust.

Nyankomne i barnehage og grunnopplæring

mandag 27. januar 2014

Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet i ulik alder og av ulike grunner. NAFO har en egen fane om nyankomne, med gode råd og mange eksempler fra barnehager, skoler, kommuner og fylker.

Ivaretar stasjonsundervisning flerspråklige elevers behov?

onsdag 15. januar 2014

To forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt et forskningsprosjekt knyttet til en undervisningsmodell som kalles Early Years Literacy Program.

Debatt om flerspråklighet og morsmål

torsdag 12. desember 2013

Basert på de siste dagers mediedebatt er det lett å få inntrykk av at tospråklighet er vanskelig, skadelig og til hinder for å lære norsk på skolen.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord