Åssiden videregående skole, Drammen

Forberedende kurs /innføringsklasse
Åssiden videregående har et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Kurset passer for elever som trenger å styrke sine norskkunnskaper før de begynner på VG1. Vi finpusser stadig på opplegget både når det gjelder innhold i lokale læreplaner og organisering med regler og disiplin i klassen.

Vi prøver i år å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, slik at elevene fokuserer på færre temaer og får mer støtte i faguttrykk i matematikk, naturfag og yrkeslære. Vi har innarbeidet gode rutiner på mottak, elevsamtaler, foreldremøter, samarbeid med skolens støttefunksjoner og jobber videre med samarbeid om hospitering på skolens avdelinger. Vi har også innarbeidet gode rutiner for lærersamarbeid og felles planlegging og ser at stabil lærergruppe er veldig viktig for å få til dette.
Les om forberedende kurs her

Samarbeidsprosjekt
Vi er dette skoleåret deltakere i satsningen Kompetanse for mangfold. I samarbeid med Drammen kommune har vi en avtale der 30 elever fra grunnskole for voksne (10. trinn) får opplæringen sin på Åssiden vgs. Det er grunnskolelærere fra introduksjonssenteret i Drammen som gir undervisningen. Målsettingen med prosjektet er blant annet å etablere en kombinasjonsklasse etter modell fra Larvik læringssenter og Thor Heyerdal vgs.

Leksehjelp
Skolens leksehjelp er et godt bidrag for flerspråklige elever som ikke kan få mye hjelp hjemme i fag på norsk språk. Målet er å bidra til at elever med svake norskspråklige ressurser hjemme også skal få mulighet for hjelp med lekser og skolearbeid på fritiden. Omtrent 20 elever, hovedsakelig flerspråklige, bruker leksehjelpen hver uke.

Minoritetsrådgiver
Dette året er det innfasing av minoritetsrådgiver på Åssiden videregående skole med tilstedeværelse 2 dager i uka.

Organisering av grunnleggende norskopplæring (GNO) med omdisponering av elevenes undervisningstid (25%-regel)

Undervisningens mål og vurderingskriterier tar utgangspunkt i læreplan i grunnleggende norsk og retter seg mye mot språket i programfagene. Innholdet i undervisningen er
– Muntlig presentasjon, lesing og uttale
– Leseforståelse og lesehastighet
– Språkutvikling og ordforråd
– Grammatikk og rettskriving
– Oppgaveforståelse med krav og kriterier
– Kulturforståelse
– IKT i skole og jobbsammenheng
Mange av elevene benytter også yrkesfaglige tekster og oppgaver på Fagbokforlagets nettsted minvei.no.

Se film om innføringstilbudet på Åssiden videregående skole her.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord