Bodø videregående skole, Bodø

Bodø vgsBodø videregående skole har et samarbeid med Bodø kommune gjennom foreldremøter, hospitering og informasjons- og veiledningsmøter om videregående. Vi utarbeider planer og rutiner for informasjon, veiledning, oppfølging og kartlegging av minoritetsspråklige elever.
 
 
 
 
Innføringsklasse
Bodø videregående skole har egen innføringsklasse. Elevene i innføringsklassen tas inn til et ordinært utdanningsprogram før de får tilbud om innføringstilbud. Rekrutteringen utføres i nært samarbeid med avgiverskolene i Bodø kommune. Innføringstilbudet består av følgende fag:

 • Norsk – 10 t/uke
 • Samfunnsfag – 3 t/uke
 • Engelsk – 3 t/uke
 • Matte – 3 t/uke
 • Naturfag – 2 t/uke
 • Kroppsøving – 2 t/uke
 • Eget utdanningsprogram – 7-12 t/uke
 • Noen rutiner og tiltak

 • Overføringsmøter med grunnskole/voksenopplæring
 • Startsamtale med alle elevene
 • Årshjul for kartlegging, foreldremøter, tilpasset opplæring
 • Kartleggingsresultat av norskferdigheter kan utløse tilbud om ekstra støtte i norsk:
 • 2 timer ekstra norsk pr uke på yrkesfag
 • Mulig omdisponering av 280 timer programfag til fordel for norsk og eventuelt engelsk på studieforberedende
 • Elevene følger ordinære læreplaner, med unntak av elever som følger ny midlertidig læreplan norsk for elever med kort botid
 • Utvidet opplæringstid i inntil 2 år hvis kriteriene er fylt
 • Leksehjelp

Kontaktperson for opplæring av flerspråklige elever og FOKUS-skole er John-Arne Hunstad

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord