Fræna vidaregåande skole, Elnesvågen

Fræna vgs2-årig komprimert helsefagarbeiderutdanning for minoritetsspråklige elever ved Fræna vgs

Vår ide og visjon er at gjennom undervisning og tett samarbeid mellom lærere og institusjoner, skal vi sette elevene i stand til å bli helsearbeidere og samtidig tilegne seg nok norsk til å kunne arbeide på helseinstitusjoner.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skole, fylkeskommunen, flere kommuner, flyktningekontorer og NAV.

Elevene er flyktninger i hovedsak. Alle er over 25 år. Skolebakgrunn er forskjellig etter hvor de kommer fra. Norsk–kompetansen og yrkeserfaringa er likeså forskjellig.

VG 1 helse og oppvekst programfag og norsk gjøres unna til 1. februar det første året. 3 dager på skolen og praksis i 2 dager.

VG 2 starter i februar det første året og blir avslutta med eksamen på vanlig måte til våren år 2. Elevene går 2 dager på skole og 3 dager praksis.

Under praksisperiodene følges de opp av lærer og delvis av institusjonene. Lærerne går «i stell» sammen med elevene og veileder. Elevene er selvsagt spredt på ulike institusjoner og kommuner.

Etter endt og bestått tverrfaglig eksamen, melder skolen dem opp til fagprøven som skoleelever. Skolen vurderer hver enkelt om de er modne til prøva og følger dem opp fram til de skal ta fagprøva.

Her finner du Fræna videregående skoles hjemmeside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord