Hamar katedralskole, Hamar

Hamar katedralskole
Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder. Skolen har skoleåret 2015/2016 ca 1300 elever og ca 240 ansatte.

Minoritetsspråklige elever i vgs
En stor del av de minoritetsspråklige elevene med kort botid søker seg direkte inn på Vg1 ved Hamar katedralskole etter ungdomsskolen. Elevene er fordelt på de fleste utdanningsområdene ved skolen og på alle trinn.

Støtte i norsk og engelsk
Inneværende skoleår får om lag 50 elever tilbud om særskilt språkopplæring i skoletida.
Hamar katedralskole har de siste to årene hatt en egen norskgruppe for elever i Vg1 med kort botid, og som følger den nye midlertidige læreplanen i norsk som andrespråk. Elevene får også tilbud om støtte i engelsk. Andre og tredje året går elevene i ordinære norskklasser, men de har tilbud om 2 ekstra timer i norsk hvert år. Elevene på yrkesfag har også tilbud om 2 timer ekstra norsk. I flere klasser styrkes norsk- og engelskfaget med to lærere i klassen. Enkelte elever får tilbud om timer på skolens studieverksted.

Innføringskurs/ grunnskoleopplæring
Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16 – 20+ (også kalt innføringskurs).
Hedmark fylkeskommune samarbeider med kommunene Løten, Stange og Hamar om et kombinert innførings – og grunnskoletilbud for ungdom i alderen 16-20 år. Inneværende år har skolen 39 elever fra 16 nasjonaliteter i denne gruppen. Tilbudet organiseres i tre grupper i fagene norsk, naturfag og samfunnsfag, og i fire grupper i matematikk og engelsk, i alt 3 timer/uke. Elevene i GS/innføringsklassen deltar i alle skolens felles aktiviteter.

Målgruppe

  • Ungdom i alderen 16-20+
  • Ungdom med kort botid i Norge
  • Ungdom som avslutter ungdomsskolen men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/ eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
  • Ungdom som ikke har grunnskole fra hjemlandet
  • Målsetting

  • Å gi opplæring på elevens nivå i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving
  • Å gi tilpasset undervisning fra ett til tre år for å forberede eleven på videregående skole
  • Å gi eleven et solid faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole
  • Gjennom faget utdanningsvalg gi elevene kunnskap og informasjon om videregående skole, slik at de gjør gode valg for videre utdanning

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord