Kvadraturen skolesenter, Kristiansand

Kvadraturen skolesenter består av videregående, fagskole og eksamenskontor. Den videregående skolen er den største delen av senteret med ca 1050 elever. Skolen har også flere yrkesfag, studiespesialisering, særskilt tilrettelagte klasser, fagskole, fengselsundervisning, forkurs for ingeniører og en rekke andre kurs.

Mangfold
I 2015 har ca 30% av elevene et annet morsmål enn norsk. Disse representerer 40 ulike morsmål og et rikt kulturelt mangfold. Elevene vektlegger særlig at her er det ok å være «annerledes», her blir en tolerert, at takhøyden er stor.

Begrepstrening
For minoritetsspråklige elever gis det tilbud om særskilt språkopplæring. Elever følges også opp med begrepstrening/forståelse i programfag.

Innføringsklasse fra høsten 2016
Fra skoleåret 2016/17 vil skolen ha et tilbud om innføringsklasse til elever som er ferdig med grunnskolen eller tilsvarende, men som trenger et bedre grunnlag for å starte på VG1 – ikke minst språklig. Tilbudet vil ha et omfang på 35 timer i uken og ha hovedvekt på språk og samfunnsforståelse, inkludert yrkes- og utdanningsforståelse.

Minoritetsrådgiver
IMDI har en egen minoritetsrådgiver utplassert på Kvadraturen skolesenter. Bakgrunnen for dette er IMDIs satsing på forebyggende arbeid mot tvangsgifte og æresrelatert vold. Rådgiveren er også en stor ressurs i skolens arbeid for større kulturell forståelse og har drevet utstrakt kursing og veiledning av skolens personale, elever, foresatte samt personale på andre skoler og i andre etater.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord